Kopiowanie obszaru jako obrazu

Aby skopiować obszar dokumentu PDF jako obraz:

  1. Za pomocą myszy narysuj prostokąt wokół obszaru, który chcesz skopiować.
    Zaznaczony obszar musi mieścić się na jednej stronie.
  2. Kliknij ikonę na pasku narzędzi, która znajduje się obok oznaczonego obszaru.    Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczony obszar, a następnie kliknij polecenie Kopiuj jako obraz w menu skrótów lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C.    Tekst z oznaczonego obszaru zostanie skopiowany do schowka jako obraz.
  3. Wklej skopiowany obraz do wybranej aplikacji.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.