Jak ustawić program ABBYY FineReader PDF 15 jako domyślną przeglądarkę plików PDF

Aby ustawić program ABBYY FineReader PDF 15 jako domyślną przeglądarkę plików PDF:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik PDF w oknie Eksploratora Windows i z menu skrótów wybierz opcję Właściwości.
    Pojawi się okno dialogowe Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zmień, aby zmienić aplikację służącą do otwierania plików PDF.
    Zostanie otwarta lista aplikacji.
  3. Na liście aplikacji wybierz program ABBYY FineReader PDF 15.
    Uwaga. Jeśli na liście nie ma programu ABBYY FineReader PDF 15, przewiń ją w dół. Aby wyświetlić więcej aplikacji, kliknij Więcej aplikacji.
  4. Kliknij przycisk OK.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.