O programie ABBYY FineReader

Program ABBYY FineReader PDF 15 to uniwersalne narzędzie PDF do pracy z dokumentami w przestrzeni cyfrowej. Wyposażony w technologię OCR oraz technologię konwersji dokumentów wykorzystującą sztuczną inteligencję, opracowany przez firmę ABBYY, program FineReader uwalnia informacje zablokowane w dokumentach oraz zwiększa efektywność pracy. FineReader usprawnia cyfryzację, pobieranie, edytowanie, konwertowanie, ochronę, udostępnianie oraz wspólne przetwarzanie wszystkich typów dokumentów PDF i papierowych w nowoczesnej firmie.

Możliwości programu ABBYY FineReader PDF 15:

* Funkcja nie jest dostępna we wszystkich wersjach programu ABBYY FineReader. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.ABBYY.com/FineReader.

** Aby korzystać z aplikacji ABBYY Screenshot Reader, należy zarejestrować swoją kopię programu ABBYY FineReader.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.