Integracja z programem Microsoft PowerPoint

Integracja z programem Microsoft PowerPoint umożliwia łatwe tworzenie dokumentów PDF z prezentacji programu Microsoft PowerPoint bezpośrednio w tym programie.

Jak utworzyć dokument PDF z prezentacji PowerPoint

Aby utworzyć i zapisać dokument PDF:

 1. Utwórz lub otwórz odpowiednią prezentację w programie Microsoft PowerPoint.
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 kliknij Utwórz plik PDF.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wykonaj następujące czynności:
  1. Podaj nazwę wynikowego pliku PDF i określ folder, w którym ma zostać zapisany.
  2. Jeśli chcesz otworzyć dokument wynikowy w przeglądarce plików PDF, wybierz Otwórz dokument.
  3. Kliknij Zapisz.

W razie potrzeby wskaż numery slajdów, z których chcesz utworzyć plik PDF. W tym celu kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15i wybierz opcję Poproś o określenie slajdów w oknie dialogowym, które się pojawi. Włączenie tej opcji spowoduje pojawianie się okna dialogowego wyboru slajdu za każdym razem przy tworzeniu nowego dokumentu PDF. Dodatkowo możesz zdefiniować inne ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

Spowoduje to zapisanie wynikowego dokumentu PDF w określonym folderze i otwarcie go w przeglądarce plików PDF, jeśli została wybrana taka opcja.

Ustawienia tworzenia dokumentów PDF z dokumentów PowerPoint

To okno dialogowe zawiera następujące grupy ustawień:

 • Konwertuj notatki dla mówcy
  Wybierz tę opcję, aby zapisać komentarze autora.
 • Uwzględnij ukryte slajdy
  Wybierz tę opcję, aby automatycznie zapisywać ukryte slajdy podczas tworzenia dokumentu PDF.
 • Utwórz dokument PDF/A
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/A. Wybierz interesujący Cię typ dokumentu PDF/A z listy rozwijanej po prawej stronie.
 • Utwórz dokument PDF/UA
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/UA. Wygląd takiego dokumentu może się różnić od wyglądu oryginalnego dokumentu.
 • Chroń dokumenty hasłem
  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ustawić hasło do ochrony dokumentu PDF przed nieautoryzowanym przeglądaniem, drukowaniem i edytowaniem. Następnie kliknij opcję Ustawienia... i w oknie dialogowym, które się pojawi zdefiniuj parametry bezpieczeństwa .
 • Utwórz znaczniki PDF
  Utworzenie dokumentu PDF spowoduje także automatyczne utworzenie znaczników PDF.
  Oprócz tekstu i obrazów pliki PDF mogą także zawierać informacje na temat struktury dokumentu: struktury logicznej, ilustracji i tabel. Informacje te są przechowywane w postaci znaczników PDF i to dzięki nim dokument można wygodnie przeglądać na ekranach o różnym rozmiarze, np. urządzeń przenośnych.
 • Zastosuj do następujących slajdów
  Wskazane slajdy zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentu PDF.
  • Wszystkie
   Wybór tej opcji spowoduje utworzenie dokumentu PDF ze wszystkich slajdów.
  • Poproś o określenie slajdów
   Okno dialogowe wyboru stron będzie się pojawiać przy każdym tworzeniu nowego dokumentu PDF.
   Opcja Poproś o określenie slajdów jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Konwertuj notatki dla mówcyzostała usunięta.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.