Parametry wiersza poleceń do porównywania dokumentów

Aby porównać dwie wersje jednego dokumentu w narzędziu ABBYY Porównaj dokumenty, wykonaj następujące polecenie:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe oznacza ścieżkę do pliku Comparator.exe w folderze instalacyjnym programu.
<ImageSourceCommands> — dokumenty do porównania /file1:File_1 /file2:File_2

File_k to ścieżka do dokumentu.


Jeśli pełna ścieżka zawiera spacje, należy ją ująć w cudzysłów.

<ComparisonCommands> — ustawienia porównywania /lang:LangName

LangName to język dokumentu.


Jeśli parametr LangName jest nieokreślony, domyślnie zostaje użyty ostatnio używany język. Można określić kilka języków rozpoznawania, oddzielając je spacjami.


Lista obsługiwanych przez wiersz poleceń języków rozpoznawania znajduje się w sekcji Wartości parametru LangName wiersza poleceń.

Dodatkowe opcje:

/recMode:RecognitionMode

Tryb rozpoznawania PDF. Zamień „RecognitionMode” na jeden z poniższych parametrów:

  • UseOnlyPdfText — uwzględnia tylko tekst z pliku PDF. Ten tryb jest włączony domyślnie (gdy nie jest określona opcja /recMode:RecognitionMode);
  • AutoChoose — automatycznie decyduje, czy zastosować OCR, czy użyć tekstu z pliku PDF;
  • UseOnlyOCR — używa OCR.

Więcej informacji na temat trybów przetwarzania dokumentów znajduje się w sekcji Poprawianie wyników porównywania.

Dodatkowe opcje:

/options:OptionsList

Zamień OptionsList na jeden lub kilka poniższych parametrów (rozdzielonych przecinkami):

  • NoheadersFooters — wyklucza nagłówki lub stopki z wyszukiwania (domyślnie program szuka nagłówków i stopek);
  • IgnorePunctDiff — ignoruje różnice w interpunkcji (domyślnie program wyszukuje błędy interpunkcyjne);
  • IgnoreOneLetterDiff — ignoruje różnice nieprzekraczające jednej litery (domyślnie program szuka literówek);
  • UngroupDiff — nie grupuje znalezionych różnic, włącznie z tymi, które znajdują się w tekście głównym, nagłówkach i stopkach (domyślnie program grupuje różnice).

Przykładowe polecenie:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Powyższe polecenie uruchomi proces porównywania dokumentów w języku francuskim o nazwach Document1.pdf i Document2.pdf oraz automatycznie zdecyduje, czy zastosować OCR czy wykorzystać tekst znajdujący się w dokumencie. ABBYY Porównaj dokumenty zignoruje wszystkie różnice interpunkcyjne i nie pogrupuje znalezionych różnic.

Aby dowiedzieć się więcej na temat automatycznego zapisywania wyników porównywania, zobacz Zapisywanie wyników porównywania przy uruchamianiu programu za pomocą wiersza poleceń.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.