Ukládání výsledků porovnávání

Existují dva způsoby ukládání rozdílů z nástroje ABBYY Porovnat dokumenty:

  1. Chcete-li uložit výsledky porovnání jako komentáře v dokumentu PDF s poznámkami, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Klikněte na dokument, který chcete uložit, a poté klikněte na Soubor > Uložit dokument s rozdíly jako PDF....
    • Klikněte na tlačítko a na panelu nástrojů nad dokumentem, který chcete uložit.
  2. Chcete-li výsledky porovnání uložit do tabulky v aplikaci Microsoft Word, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Klikněte na Soubor > Uložit rozdíly do souboru....
    • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů ROZDÍLY.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.