Pokud je použito nesprávné písmo nebo jsou určité znaky nahrazeny znaky „?“ nebo „□“

Vidíte-li v podokně Text místo písmen znaky „?“ nebo „□“, zkontrolujte, zda písma zvolená pro zobrazení rozpoznaného textu obsahují všechny znaky vašeho textu.

Viz také: Požadovaná písma.

Písmo rozpoznaného textu můžete změnit bez opětovného spouštění procesu OCR.

Změna písma v krátkém dokumentu:

  1. Vyberte část textu, kde některé znaky jsou ve špatném písmu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a poté klikněte na Vlastnosti v místní nabídce.
  3. Vyberte požadované písmo z rozevíracího seznamu Písmo v podokně Vlastnosti textu. Písmo ve vybrané části textu se změní odpovídajícím způsobem.

Změna písma v dlouhém dokumentu, v němž se používají styly:

  1. Klikněte na Nástroje > Editor stylu....
  2. V dialogovém okně Editor stylů zvolte styl, který chcete upravit, a změňte jeho písmo.
  3. Klikněte na OK. Písmo s tímto stylem se ve všech částech textu změní odpovídajícím způsobem.

Pokud byl projekt OCR rozpoznán nebo upraven v jiném počítači, text dokumentu se ve vašem počítači nemusí zobrazit správně. Je-li tomu tak, ujistěte se, že všechna písma použitá v tomto projektu OCR jsou ve vašem počítači nainstalovaná.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article