Rozpoznávání na pozadí

Editor PDF umožňuje hledání textu a obrázků v dokumentech PDF bez textové vrstvy a kopírování textu a obrázků z nich – jde například o naskenované dokumenty a dokumenty vytvořené z obrazových souborů. To je možné díky tomu, že proces OCR běží na pozadí.

Ve výchozím nastavení je povoleno rozpoznávání na pozadí a spouští se automaticky, když se otevře dokument PDF.

Proces rozpoznávání na pozadí nemění obsah souboru PDF. Místo toho přidá dočasnou textovou vrstvu, která nebude při otevření dokumentu v jiných aplikacích k dispozici.

Chcete-li, aby dokument bylo možno prohledávat i v jiných aplikacích, budete muset textovou vrstvu vytvořenou při procesu rozpoznávání na pozadí uložit. To lze provést kliknutím na Soubor > Rozpoznat dokument > Rozpoznat dokument... Viz také: Rozpoznávání textu.

Důležité! Pokud funkce hledání a kopírování nefungují správně, prověřte, zda jsou pro dokument správně zadány jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

Chcete-li zakázat rozpoznávání na pozadí, zrušte možnost Povolit rozpoznávání na pozadí v editoru PDF v dialogovém okně Možnosti.

Proces rozpoznávání na pozadí nemůže běžet na počítačích, které mají procesor s jedním jádrem.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article