Úprava vlastností oblasti

Při provádění automatické analýzy dokumentu aplikace ABBYY FineReader zjistí na stránkách dokumentu různé typy oblastí, např. Tabulka, obrázek, Text, a čárový kód. Program také analyzuje strukturu dokumentu a identifikuje nadpisy a další prvky rozvržení, např. záhlaví a zápatí a popisky.

Nesprávně definované vlastnosti můžete změnit ručně v některých oblastech typů Text a Tabulka.

  1. Zvolte oblast v podokně Obrázek nebo Lupa a její vlastnosti se zobrazí v podokně Vlastnosti oblasti. V tomto podokně se zobrazí následující vlastnosti možností úprav:

Poznámka:

  1. Použijte tlačítka / a přejděte do dialogového okna Vlastnosti, pokud podokno Obrázek není dostatečně široké, aby se v něm zobrazilo celé dialogové okno.
  2. Některé vlastnosti textu v oblastech typu Text lze změnit i bez použití místní nabídky v těchto oblastech.
  3. Po provedení požadovaných změn se ujistěte, že dokument necháte znovu rozpoznat, aby při rozpoznávání textu byly provedené změny použity.

Více informací o oblastech naleznete v kapitole Úpravy oblastí.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article