Ukládání výsledků porovnávání

Existují dva způsoby ukládání rozdílů z nástroje ABBYY Porovnat dokumenty:

  1. Chcete-li uložit výsledky porovnání jako komentáře v dokumentu PDF s poznámkami, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Klikněte na dokument, který chcete uložit, a poté klikněte na Soubor > Uložit dokument s rozdíly jako PDF....
    • Klikněte na tlačítko a na panelu nástrojů nad dokumentem, který chcete uložit.
  2. Chcete-li výsledky porovnání uložit do tabulky v aplikaci Microsoft Word, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Klikněte na Soubor > Uložit rozdíly do souboru....
    • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů ROZDÍLY.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article