Fotografování dokumentů

Skenování nepředstavuje jedinou možnost získávání obrazů z dokumentů. Dokumenty můžete fotografovat fotoaparátem nebo mobilním telefonem, následně takové fotografie otevírat v aplikaci ABBYY FineReader a rozpoznávat je.

Při pořizování obrazů dokumentů je nutno myslet na mnoho faktorů, aby byla fotografie vhodná k rozpoznávání. Tyto faktory jsou podrobně popsány v následujících částech:

Požadavky na fotoaparát

Chcete-li fotoaparátem pořizovat obrazy dokumentů, které lze spolehlivě rozpoznávat, měl by váš přístroj splňovat následující požadavky.

Doporučené charakteristiky fotoaparátu

 • Rozlišení: Obrazový snímač: 5 milionů pixelů pro stránky A4. Pro fotografování dokumentů malého formátu, např. vizitek, může stačit i menší snímač.
 • Funkce vypnutí blesku
 • Ruční ovládání clony, tj. dostupnost režimu Av nebo manuálního režimu
 • Ruční zaostřování
 • Systém ochrany proti otřesům (stabilizace obrazu) nebo možnost použití stativu.
 • Optický zoom

Minimální požadavky

 • Obrazový snímač: 2 miliony pixelů pro stránky A4.
 • Proměnlivá ohnisková vzdálenost.

Podrobné informace o fotoaparátu a jeho nastavení najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

Osvětlení

Osvětlení může výrazně ovlivnit kvalitu výsledné fotografie.

Nejlepších výsledků je možno dosáhnout s jasným a rovnoměrným světlem, pokud možno denním. Za jasného slunečného dne můžete pro získání ostřejšího obrazu nastavit vyšší hodnotu clony.

Použití blesku a přídavných světelných zdrojů

 • V případě použití umělého osvětlení používejte dva zdroje světla umístěné tak, aby se eliminovaly stíny nebo odlesky.
 • Pokud je dostatek světla, blesk vypněte, abyste se vyvarovali ostrých lesků a stínů. Pokud používáte blesk za špatných světelných podmínek, fotografujte ze vzdálenosti přibližně 50 centimetrů.

Při fotografování dokumentů vytištěných na lesklém papíře nedoporučujeme blesk používat. Porovnání obrazu s odleskem s obrazem v dobré kvalitě:  

Pokud je obraz příliš tmavý

 • Otevřete clonu nastavením nižší hodnoty clony.
 • Nastavte vyšší hodnotu ISO.
 • Vzhledem k tomu, že automatické zaostřování může při špatných světelných podmínkách selhat, použijte manuální zaostřování.

Porovnání příliš tmavého obrazu s obrazem v dobré kvalitě:

Pořizování fotografií

Chcete-li získat fotografie dokumentů v dobré kvalitě, dbejte na správnou polohu fotoaparátu a řiďte se následujícími jednoduchými doporučeními.

 • Kdykoli je to možné, používejte stativ.
 • Objektiv by měl být umístěn rovnoběžně se stránkou. Vzdálenost mezi fotoaparátem a dokumentem by měla být vybrána tak, aby při přiblížení byla celá stránka v rámečku. Ve většině případů bude tato vzdálenost mezi 50 a 60 cm.
 • Vyrovnejte tištěný dokument nebo stránky knihy (zejména v případě silných knih). Textové řádky by neměly být v úhlu větším než 20 stupňů, jinak by text nemusel být převeden správně.
 • Pro získání ostřejších fotografií zaostřete na střed stránky.

 • Aktivujte funkci stabilizace obrazu, protože delší expozice ve slabém světle může způsobit rozmazání obrazu.
 • Použijte funkci samospouště. Tak zabráníte pohybu aparátu, k němuž dochází při stisku tlačítka závěrky. Použití samospouště se doporučuje i při použití stativu.

Možnosti vylepšení obrazu v následujících případech:

 • Obraz je příliš tmavý nebo má příliš nízký kontrast.
  Řešení: Zkuste použít jasnější světlo. Není-li to možné, zkuste nastavit nižší hodnotu clony.
 • Obraz není dostatečně ostrý.
  Řešení: Při nedostatečném osvětlení nebo při fotografování z krátké vzdálenosti nemusí automatické zaostřování správně fungovat. Zkuste použít jasnější světlo. Použijte stativ a samospoušť, abyste předešli pohybu fotoaparátu při pořizování fotografie.

Je-li obraz rozmazaný jen mírně, nástroj Korekce fotografie v editor obrázků editoru OCR Editor může pomoci dosáhnout lepších výsledků. Viz také: Má-li obraz dokumentu vady a přesnost OCR je nízká.

 • Část obrázku není dostatečně ostrá.
  Řešení: Zkuste nastavit vyšší hodnotu clony. Fotografujte z větší vzdálenosti při maximálním optickém zvětšení. Zaostřete na kterýkoli bod mezi středem a okrajem obrazu.
 • Blesk způsobuje odlesky.
  Řešení: Vypněte blesk nebo zkuste použít jiné zdroje světla a zvětšete vzdálenost mezi aparátem a dokumentem.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article