Kopírování obsahu z dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje kopírovat text, obrázky a tabulky z dokumentů a vkládat je do jiných aplikací. Můžete kopírovat obsah oskenovaných stránek a obrázků bez nutnosti rozpoznávání celého dokumentu nebo jeho převodu do formátu s možností úprav. Vybraný obsah bude zkopírován do schránky. Poté ho lze vložit do jakékoli aplikace, která podporuje vkládání ze schránky.

Kopírování obsahu:

  1. Použijte tlačítka , , nebo nástroj v podokně Obrázek a vyberte část dokumentu, kterou chcete zkopírovat.
  2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce klikněte na položku Rozpoznávat a kopírovat text nebo klikněte na tlačítko v místním panelu nástrojů.
  3. Vložte obsah do jiné aplikace.

Ukládání několika stránek:

  1. Vyberte stránky v podokně Stránky.
  2. Klikněte na vybrané stránky pravým tlačítkem myši, klikněte na Uložit jako a zvolte požadovaný formát, případně zvolte Odeslat do a zvolte aplikaci, do níž chcete rozpoznané stránky vložit.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article