Instalace, aktivace a registrace aplikace ABBYY FineReader 14

Softwarové pirátství škodí jak výrobcům softwaru, tak koncovým uživatelům – používání nelegálního produktu není nikdy bezpečné. Legální software představuje záruku, že třetí strany nemohou zavádět škodlivé změny kódu. Společnost ABBYY se vždy snaží co nejlépe chránit své duševní vlastnictví a bezpečnost svých zákazníků.

Softwarové produkty společnosti ABBYY zahrnují zvláštní technologii zabezpečení, která brání neoprávněnému používání kopií softwaru těm, kteří se společností ABBYY neuzavřeli licenční smlouvu. Aby aplikaci ABBYY bylo možno spouštět bez jakýchkoli omezení, je nutno ji aktivovat.

Registrace je nepovinná, ovšem registrovaní uživatelé mohou využívat určité výhody.

Obsah kapitoly

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article