Podporované formáty dokumentů

Tabulka níže obsahuje formáty podporované aplikací ABBYY FineReader 14.

Formát Přípona souboru Vstupní formáty
pro OCR Editor
Vstupní formáty
pro PDF Editor / pro nástroj ABBYY Porovnat dokumenty
Formáty uložení
Dokument ve formátu PDF *.pdf + + +
Textové formáty s možností úprav
Dokument aplikace Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Sešit aplikace Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Výkres aplikace Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Dokument HTML *.htm, *.html - + +
Formát RTF *.rtf - + +
Textový dokument *.txt - + +
Soubor aplikace Microsoft Office Excel s hodnotami oddělenými čárkami *.csv - - +
Text ve formátu OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Dokument FB2 *.fb2 - - +
Dokument EPUB *.epub - - +
Formáty bez možnosti úprav
XPS (vyžaduje produkt Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Dokument DjVu *.djvu, *.djv + + +
Obrázky
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Abyste mohli upravovat texty v určitém formátu, musíte mít v počítači nainstalovánu odpovídající verzi Microsoft Office nebo Apache OpenOffice.

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty může výsledky porovnávání ukládat do následujících formátů:

  • Dokument PDF (*.pdf)
    Chcete-li si soubory PDF prohlížet, musíte mít v počítači nainstalovanou aplikaci pro prohlížení souborů PDF. Chcete-li si prohlédnout seznam rozdílů, otevřete podokno Komentáře.
  • Dokument aplikace Microsoft Word (*.docx)

Pokud metadata dokumentu obsahují údaje o shodě se standardem PDF/A nebo PDF/UA, bude to zobrazeno v okně Vlastnosti dokumentu.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article