Podporované formáty dokumentov

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam formátov podporovaných programom ABBYY FineReader 14.

Formát Prípona súboru Vstupné formáty
pre program OCR Editor
Vstupné formáty
pre program PDF Editor / pre program ABBYY Porovnať dokumenty
Ukladanie formátov
Dokument PDF *.pdf + + +
Upraviteľné textové formáty
Dokument programu Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Zošit programu Microsoft Excel 97 – 2003 *.xls, *.xlsx - + +
Prezentácia programu Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Kresba programu Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Dokument HTML *.htm, *.html - + +
Formát RTF *.rtf - + +
Textový dokument *.txt - + +
súbor programu Microsoft Office Excel s hodnotami oddelenými čiarkou *.csv - - +
Text vo formáte OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Dokument FB2 *.fb2 - - +
Dokument EPUB *.epub - - +
Neupraviteľné formáty
XPS (vyžaduje sa systém Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Dokument DjVu *.djvu, *.djv + + +
Snímky
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Na upravovanie textov v určitom formáte musíte mať v počítači nainštalovanú príslušnú verziu programov Microsoft Office alebo Apache OpenOffice.

Program ABBYY Porovnať dokumenty môže ukladať výsledky porovnania v nasledujúcich formátoch:

  • Dokument PDF (*.pdf)
    Na zobrazenie súborov PDF musíte mať v počítači nainštalovanú aplikáciu na zobrazovanie súborov PDF. Ak chcete zobraziť zoznam rozdielov, otvorte tablu Komentáre.
  • Dokument programu Microsoft Word (*.docx)

Ak metadáta dokumentu obsahujú informácie o splnení normy PDF/A alebo PDF/UA, zobrazí sa to v okne Vlastnosti dokumentu.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article