Tlač dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje tlačiť dokumenty PDF. Pred tlačou skontrolujte, či je k vášmu počítaču pripojená lokálna alebo sieťová tlačiareň a či sú nainštalované ovládače tlačiarne.

 1. Kliknite na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov alebo kliknite na Súbor > Tlačiť....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte požadované nastavenia tlače:
  • Tlačiareň - Vyberte jedno z dostupných tlačových zariadení.
  • Kópie - Zadajte počet kópií na vytlačenie.
  • Strany na tlač - Určite strany, ktoré sa majú vytlačiť (môžete vybrať tlač všetkých strán, vybraných strán alebo rozsahu strán).
  • Nastavenie strany - Zadajte veľkosť papiera a orientáciu.
  • Škála a pozícia - Zadajte počet strán dokumentu na jednej vytlačenej strane a iné nastavenia tlače, napríklad mierku snímky a obojstrannú tlač.
  • Čiernobiele - Túto možnosť vyberte, ak chcete dokument vytlačiť čiernobielo.
  • Tlačiť do súboru - Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť všetky strany dokumentu do súboru.
  • Tlačiť poznámky a označenia - Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť komentáre.
 3. Kliknite na Tlačiť.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article