Funkcie zabezpečenia PDF

Niektoré dokumenty PDF môžu poškodiť váš počítač.

Program ABBYY FineReader obsahuje niekoľko funkcií, vďaka ktorým je práca s dokumentmi PDF bezpečnejšia. Keď vykonáte nasledujúce potenciálne nebezpečné akcie, program vás požiada o potvrdenie:

  • Otváranie príloh
  • Otváranie prepojení
  • Odosielanie údajov formulára.

Ak dôverujete tvorcovi dokumentu, kliknite na Povoliť, v opačnom prípade kliknite na Zrušiť.

Svoj počítač môžete chrániť pred škodlivým kódom aj vypnutím jazyka JavaScript v dokumentoch PDF. Ak chcete vypnúť jazyk JavaScript, otvorte dialógové okno Možnosti, kliknite na kartu Iné a zrušte začiarknutie možnosti Aktivovať JavaScript v dokumentoch PDF otvorených v programe PDF editor. Keď otvoríte dokument PDF s jazykom JavaScript, v hornej časti okna sa zobrazí nasledujúce upozornenie:

Ak dôverujete osobe alebo subjektu, ktorý vám poslal dokument PDF, jazyk JavaScript môžete povoliť vybratím jednej z nasledujúcich možností v rozbaľovacom zozname Nastavenia jazyka JavaScript:

  • Aktivovať JavaScript len pre tento dokument ak chcete povoliť jazyk JavaScript, keď je otvorený aktuálny dokument.
  • Aktivovať JavaScript pre všetky dokumenty, aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti, kde môžete povoliť jazyk JavaScript pre všetky dokumenty.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article