Vkladanie a úprava obrázkov

Program PDF Editor umožňuje vkladať obrázky do akéhokoľvek typu dokumentu PDF.

  1. Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi Nástroje PDF.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte obrázok a kliknite na Otvoriť.
  3. Obrázok presuňte do požadovaného umiestnenia na strane.

Obrázky môžete presúvať, otáčať, odstraňovať a meniť ich veľkosť. Keď presuniete obrázok, môže sa prekrývať s inými objektmi na strane. Ak chcete dať prekrývajúci sa obrázok do popredia, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Preniesť obrázok dopredu.

Odstránenie obrázka:

  • Ak chcete odstrániť obrázok v normálnom dokumente PDF, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na Odstrániť v ponuke skratiek.
  • Môžete odstrániť časť snímky dokumentu so všetkým, čo obsahuje, vrátane obrázkov. Ak tak chcete urobiť, kliknite na nástroj na paneli nástrojov Nástroje PDF toolbar a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať.

Nástroj Zmazať odstraňuje obrázky a text a automaticky vyberie vhodnú farbu pozadia na vyplnenie prázdneho priestoru.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article