Používanie virtuálnej tlačiarne na vytváranie dokumentov PDF

Dokumenty PDF môžete vytvárať z akejkoľvek aplikácie umožňujúcej vybrať tlačiareň. Použije sa nástroj PDF-XChange 5.0 pre ABBYY FineReader 14.

  1. Otvorte dokument, z ktorého chcete vytvoriť dokument PDF.
  2. Otvorte dialógové okno možností tlače.
  3. V zozname dostupných tlačiarní, vyberte PDF-XChange 5.0 pre ABBYY FineReader 14.
  4. V prípade potreby kliknite na Vlastnosti... a upravte nastavenia vytvárania súboru PDF.
  5. Kliknutím na Tlačiť spustite vytváranie dokumentu PDF.
  6. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, môžete zmeniť názov a umiestnenie súboru, otvoriť dokument na zobrazenie po uložení alebo odoslať dokument e-mailom. Môžete tiež pridať vytváraný dokument PDF do existujúceho dokumentu PDF vybratím možnosti Pridať súbory do PDF.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article