Ukladanie tabuliek

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť tabuľky vo formátoch XLS, XLSX a CSV.

XLS a XLSX

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte XLS alebo XLSX:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Microsoft Excel Workbook. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Microsoft Excel Workbook.

Dokument sa uloží vo vami špecifikovanom formáte. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte XLS(X).

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Microsoft Excel Workbook.

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > XLS(X) dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

CSV

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte CSV:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument CSV. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument CSV.

Dokument sa uloží vo formáte CSV. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte CSV tab.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Dokument CSV.

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > CSV dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article