Integrácia s inými aplikáciami

Program ABBYY FineReader sa integruje s programom Windows Prieskumník, čo umožňuje začať spracovanie dokumentov PDF, dokumentov balíka Office a súborov so snímkami jednoduchým kliknutím na ne pravým tlačidlom myši.

Môžete tiež meniť a ukladať zmeny dokumentov PDF uložených na serveri Microsoft SharePoint.

Obsah kapitoly

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article