Ak sa nereprodukuje komplexna a zlozita struktura papieroveho dokumentu

Skôr, ako sa spustí proces optického rozpoznávania, program ABBYY FineReader vykoná analýzu logickej štruktúry dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, obrázky, tabuľky a čiarové kódy. Program podľa tejto analýzy určuje oblasti a poradie rozpoznávania. Tieto informácie sa použijú pri obnove formátovania originálneho dokumentu.

Pri štandardnom nastavení program ABBYY FineReader automaticky analyzuje dokument. V prípade príliš zložitého formátovania sa však niektoré oblasti môžu rozpoznať nesprávne. V takom prípade ich môžete upraviť ručne.

Pri úprave oblastí používajte nasledujúce nástroje a príkazy:

  • V paneli nástrojov okna Snímka sa nachádzajú nástroje umožňujúce ručné prispôsobenie oblasti.
  • Príkazy sú prístupné pomocou kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí, keď sa v okne Snímka pravým tlačidlom myši klikne na vybratú oblasť, alebo sú prístupné pomocou okna Priblíženie.
  • Príkazy v ponuke Oblasť.

Po vykonaní príslušných požadovaných zmien znovu spustite proces optického rozpoznávania OCR.

Pozri aj časť Ak sa nesprávne zistia oblasti.

Nastavenia rozpoznávania, vlastnosti oblasti a nastavenia ukladania ovplyvňujú aj to, ako sa reprodukuje rozloženie pôvodného dokumentu. Podrobné informácie nájdete v častiach: Možnosti OCR, Upraviť vlastnosti oblasti a Uloženie výsledkov OCR.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article