OCR Editor

Program OCR Editor používa technológiu optického rozpoznávania znakov (angl. Optical Character Recognition, OCR) pre pokročilú konverziu skenov dokumentov, súborov PDF a súborov so snímkami (vrátane digitálnych fotografií) do upraviteľných formátov.

V programe OCR Editor môžete kresliť oblasti OCR, skontrolovať rozpoznaný text, učiť program rozpoznávať neštandardné znaky a písma a používať niektoré ďalšie pokročilé funkcie na dosiahnutie maximálnej kvality OCR.

Obsah kapitoly

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article