Pridávanie pečiatok

Program PDF Editor vám umožňuje pečiatkovať dokumenty PDF rovnakým spôsobom, ako sa pečiatkujú papierové dokumenty. Môžete vybrať pečiatku zo zoznamu dostupných pečiatok alebo si vytvoriť svoju vlastnú, pridať akýkoľvek požadovaný text, dátum a čas pečiatkovania alebo snímku.

Pečiatkovanie strany:

  1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na a vyberte požadovanú pečiatku.

Ak pečiatka, ktorú chcete použiť, nie je v ponuke dostupná, kliknite na Iná pečiatka.

  1. Opečiatkujte stranu.
  2. V prípade potreby presuňte pečiatku na požadované miesto.

K pečiatkam môžete pridávať komentáre a meniť ich stavy rovnakým spôsobom, akým sa pridávajú komentáre k anotáciám. Pozrite tiež: Spolupráca na dokumentoch PDF.

Postup vytvorenia pečiatky

Úprava pečiatok

Postup odstránenia pečiatky

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article