Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením

Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením, ako sú napríklad formuláre alebo dotazníky, analyzovanie rozloženia každej strany samostatne zaberie veľmi veľa času. Aby ste ušetrili čas, stačí analyzovať iba jeden dokument v skupine podobných dokumentov a uložiť zistené oblasti ako šablónu. Potom môžete použiť túto šablónu pre ďalšie dokumenty v skupine.

Ak chcete vytvoriť šablónu oblasti:

  1. Otvorte snímku v programe OCR Editor a nechajte program, aby automaticky analyzoval rozloženie, alebo vyznačte požadované oblasti ručne.
  2. Kliknite na Oblasť > Uložiť šablónu oblasti.... Otvorí sa dialógové okno. V ňom určte názov šablóny oblasti a kliknite na Uložiť.

Aby ste mohli používať šablónu oblasti, musíte naskenovať všetky dokumenty v skupine s rovnakou hodnotou rozlíšenia.

Ak chcete použiť šablónu oblasti:

  1. V table Strany vyberte strany, na ktoré chcete použiť šablónu.
  2. Kliknite na Oblasť > Načítať šablónu oblasti....
  3. V dialógovom okne Otvoriť šablónu oblasti vyberte požadovaný súbor šablóny (*.blk).
  4. V rovnakom dialógovom okne vedľa Použiť na vyberte Vybraté strany na použitie šablóny na vybratých stranách.
    Tip. Ak chcete použiť šablónu na všetky strany v dokumente, vyberte Všetky strany.
  5. Kliknite na Otvoriť.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article