Inštalácia a spustenie programu ABBYY FineReader

Inštalácia programu ABBYY FineReader na jednom počítači

  1. Dvakrát kliknite na súbor Setup.exe na inštalačnom disku alebo inom distribučnom médiu.
  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke v sprievodcovi inštaláciou.

Nasadenie programu ABBYY FineReader 14 v sieti LAN

Program ABBYY FineReader je možné nainštalovať a používať v lokálnej sieti LAN*. Metódy automatizovanej inštalácie vám umožnia nainštalovať program ABBYY FineReader do vašej lokálnej siete rýchlo a flexibilne, nakoľko nemusíte program ručne inštalovať na každej pracovnej stanici.

Inštalácia pozostáva z dvoch etáp. Program sa najskôr nainštaluje na server. Program sa zo servera môže inštalovať na pracovné stanice jedným zo štyroch spôsobov:

  • Pomocou služby Active Directory
  • Pomocou služby Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Z príkazového riadka
  • Manuálne v interaktívnom režime

Ďalšie informácie o inštalácii programu ABBYY FineReader na pracovné stanice, používaní správcu licencií a práci s programom v lokálnej sieti nájdete v Príručke správcu systému.

Stiahnuť Príručku správcu systému

Spustenie programu ABBYY FineReader

Spustenie programu ABBYY FineReader 14:

  • Kliknite na tlačidlo Štart v operačnom systéme Windows a kliknite na Všetky programy > ABBYY FineReader 14 (v operačnom systéme Windows 10 kliknite na Štart > Všetky programy a potom kliknite na ABBYY FineReader 14).
  • Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na súbor dokumentu v programe Windows Prieskumník (musí byť v jednom z podporovaných formátov) a potom kliknite na Upraviť pomocou programu ABBYY FineReader 14 alebo Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 a vyberte jeden z príkazov na konverziu.

* Táto funkcia nie je dostupná v niektorých edíciách programu ABBYY FineReader 14. Pozrite tiež: Na stránke programu FineReader webovej lokality spoločnosti ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) nájdete zoznam edícií a ich funkcií.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article