Ak sa používa nesprávne písmo alebo niektoré znaky sú nahradené za „?“ alebo „□“

Ak v table Text uvidíte namiesto písmen znaky „?“ alebo „□“, skontrolujte, či písma vybraté na zobrazenie rozpoznaného textu obsahujú všetky znaky použité vo vašom texte.

Pozrite tiež: Požadované písma.

Písmo rozpoznaného textu môžete zmeniť bez nutnosti znova spustiť proces OCR.

Ak chcete zmeniť písmo v krátkom dokumente:

  1. Vyberte fragment textu, v ktorom majú niektoré znaky nesprávne písmo.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na výber a kliknite na Vlastnosti v ponuke skratiek.
  3. Vyberte požadované písmo z rozbaľovacieho zoznamu Písmo v table Vlastnosti textu. Príslušným spôsobom sa zmení písmo vo vybratom fragmente textu.

Ak chcete zmeniť písmo v dlhom dokumente, v ktorom sa používajú štýly:

  1. Kliknite na Nástroje > Editor štýlov....
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte štýl, ktorý chcete upraviť, a zmeňte jeho písmo.
  3. Kliknite na OK. Príslušným spôsobom sa zmení písmo vo všetkých fragmentoch textu, ktoré používajú tento štýl.

Ak bol projekt OCR rozpoznaný alebo upravený v inom počítači, text dokumentu sa vo vašom počítači môže zobraziť nesprávne. Ak sa to stane, uistite sa, či sú vo vašom počítači nainštalované všetky písma použité v tomto projekte OCR.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article