Rozpoznávanie textu

Rozpoznávanie na pozadí je proces, ktorý do dokumentu pridáva dočasnú textovú vrstvu, ktorá umožňuje označovanie, kopírovanie a hľadanie textu dokumentu. Tieto možnosti môžete sprístupniť iným používateľom pridaním trvalej textovej vrstvy do dokumentov PDF. Dokumenty s textovými vrstvami sú prakticky nerozoznateľné od originálov. V prehľadávateľnom dokumente PDF môžete tiež nahradiť existujúcu textovú vrstvu.

  1. V hlavnompaneli nástrojov kliknite na šípku vedľa tlačidla a vyberte Rozpoznať dokument... z rozbaľovacieho zoznamu. Môžete tiež kliknúť na Súbor > Rozpoznať dokument > Rozpoznať dokument... alebo stlačiť Ctrl+Shift+R.
  2. V otvorenom dialógovom okne zadajte príslušné jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.
  3. Ak chcete zvýšiť kvalitu rozpoznávania OCR, povoľte spracovanie obrazu. Spracovanie obrazu môže zmeniť vzhľad dokumentu.
    • Upraviť orientáciu strany - Program zistí orientáciu textu a v prípade potreby ju opraví.
    • Opraviť skosenie a rozlíšenie snímky - Program zistí a opraví akékoľvek skosenie, vyberie vhodné rozlíšenie snímky a spraví niektoré ďalšie zmeny na vylepšenie snímok.
  4. Kliknite na tlačidlo Rozpoznať.
  5. V dôsledku toho bude výstupný dokument obsahovať textovú vrstvu s možnosťou vyhľadávania.

Textovú vrstvu môžete tiež pridať, keď do dokumentu PDF pridávate strany zo súboru, alebo keď skenujete papierové dokumenty. Ak tak chcete urobiť, vyberte možnosť Rozpoznať text na snímkach v dialógovom okne Nastavenia spracovania snímky (toto dialógové okno otvorte kliknutím na > > Nastavenia spracovania snímky) a zadajte jazyky dokumentu. Pozrite tiež: Práca so stranami.

Ak chcete skontrolovať rozpoznaný text, naučiť program rozpoznávať neštandardné písma a znaky alebo použiť niektoré rozšírené funkcie programu ABBYY FineReader, kliknite na šípku vedľa tlačidla a potom na Rozpoznať a overiť v editore OCR. Môžete tiež kliknúť na Súbor > Rozpoznať dokument > Rozpoznať a overiť v editore OCR. Pozrite tiež: Odosielanie dokumentov PDF do programu OCR Editor.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article