Rozpoznawanie tekstu

Rozpoznawanie w tle to proces, w ramach którego do dokumentu dodawana jest tymczasowa warstwa tekstowa umożliwiająca zaznaczanie, kopiowanie i przeszukiwanie tekstu. Wszystkie te funkcje można dodatkowo udostępnić innym użytkownikom, dodając na stałe warstwę tekstową do dokumentu PDF. Dokumentów z warstwą tekstową praktycznie nie da się odróżnić od oryginalnych wersji. Istnieje też możliwość zamiany istniejącej warstwy tekstowej w przeszukiwalnym dokumencie PDF.

  1. Na głównym pasku narzędzikliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i wybierz pozycję Rozpoznaj dokument... listy rozwijanej. Ewentualnie kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument... lub naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R.
  2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte określ języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.
  3. Aby poprawić jakość rozpoznawania OCR, włącz przetwarzanie obrazów. Przetwarzanie obrazów może spowodować zmianę wyglądu dokumentu.
    • Popraw orientację strony — Program wykryje orientację tekstu i w razie potrzeby ją poprawi.
    • Popraw przekosy i rozdzielczość obrazu — Program wykryje i poprawi wszelkie przekrzywienia, wybierze odpowiednią rozdzielczość obrazu oraz zastosuje kilka innych poprawek grafiki.
  4. Kliknij przycisk Rozpoznaj.
  5. W efekcie do dokumentu wynikowego zostanie dodana przeszukiwalna warstwa tekstowa.

Warstwę tekstową można też dodać przy dodawaniu stron do dokumentu PDF z pliku lub skanowaniu papierowych dokumentów. W tym celu wybierz opcję Rozpoznaj tekst na obrazach w oknie dialogowym Ustawienia przetwarzania obrazów (kliknij > > Ustawienia przetwarzania obrazów, aby otworzyć to okno dialogowe) i określ języki dokumentu. Zobacz również: Praca ze stronami.

Jeśli chcesz sprawdzić rozpoznany tekst, przeszkolić program w rozpoznawaniu niestandardowych czcionek i znaków albo chcesz skorzystać z jakiejś innej zaawansowanej funkcji programu ABBYY FineReader, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i kliknij Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Ewentualnie kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Zobacz również: Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article