Dodawanie znaków wodnych

Za pomocą Edytora PDF można dodawać do dokumentów PDF znaki wodne. Znak wodny jest tekstem umieszczonym nad albo pod treścią strony. Znaków wodnych można na przykład używać w celu wskazania autora tekstu albo określenia stron zawierających informacje poufne.

Aby dodać znak wodny:

 1. Kliknij   a następnie kliknij Dodaj znaki wodne .
 2. W otwartym oknie dialogowym wybierz jedną z dziewięciu możliwych lokalizacji na stronie.
  Dodatkowo możesz skorygować położenie znaku wodnego, zmieniając wartości pionowego oraz poziomego przesunięcia.
 3. W polu Tekst wprowadź tekst, który ma pojawić się na stronach.
  Możesz wybrać czcionkę, jej rozmiar oraz efekty dla tekstu znaku wodnego w ustawieniach w sekcji Format .
 4. Dostosuj orientację oraz przezroczystość znaku wodnego:
  1. W polu Obrót określ kąt obrotu (możesz też użyć suwaka po prawej stronie pola).
  2. W polu Przezroczystość wprowadź wartość przezroczystości (możesz też użyć suwaka po prawej stronie pola).
 5. Wskaż gdzie chcesz umieścić swój znak wodny — Nad treścią strony lub W tle pod treścią strony.
 6. Określ czy znak wodny ma znajdować się na wszystkich stronach w dokumencie, czy tylko na wybranych:
  1. Wybierz Wszystkie jeśli znak wodny powinien być widoczny na wszystkich stronach.
  2. Wybierz Wybrane jeśli znak wodny powinien być umieszczony wyłącznie na wybranej w tej chwili stronie.
  3. Wybierz Zakres stron jeśli znak wodny powinien być umieszczony wyłącznie na stronach z podanego zakresu. Jeżeli wybierzesz tę opcję, to w polu poniżej musisz określić zakres stron.
 7. Podejrzyj znak wodny w okienku podglądu okna dialogowego Dodaj znak wodny i jeśli wynik jest zadowalający kliknij Zapisz i dodaj.

Do jednego dokumentu możesz dodać kilka różnych znaków wodnych.

Aby usunąć z dokumentu znaki wodne, kliknij  a następnie kliknij Usuń znak wodny .

To polecenie usuwa z dokumentu wszystkie znaki wodne.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article