Tworzenie dokumentów PDF z wybranych stron

W Edytorze PDF można tworzyć dokumenty PDF z wybranych stron.

  1. W okienku Strony wybierz strony, z których chcesz utworzyć dokument PDF.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy te strony i kliknij Utwórz dokument PDF z wybranych stron w menu skrótów.
  3. Utworzony dokument zostanie otwarty w nowym oknie Edytora PDF.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article