Co nowego w programie ABBYY FineReader?

Poprawiona jakość i szybkość rozpoznawania OCR

 • Dokumenty są teraz przetwarzane szybciej, a tekst jest rozpoznawany dokładniej.
 • Oryginalne formatowanie jest teraz w większości zachowane, ponieważ program rozpoznaje wykresy i schematy z większą precyzją.
 • Dodane zostały nowe języki OCR: symbole matematyczne (stosowane przy rozpoznawaniu prostych wzorów jednowierszowych) i symbole transkrypcji fonetycznej dla języka angielskiego.

Tworzenie i konwersja plików PDF

 • Poprawiona konwersja plików PDF w warstwie tekstowej: jeżeli to możliwe, program będzie używać oryginalnej warstwy tekstowej.
 • Teraz program ABBYY FineReader może tworzyć pliki w formacie PDF z takich oryginalnych formatów plików, jak *.docx, *.xlsx, *.rtf itp. i łączyć wiele plików w jeden plik PDF.

Praca z plikami PDF

Teraz program wyposażony jest w potężne narzędzie do pracy z plikami PDF, które umożliwia:

 • Edycję różnych typów plików PDF (wraz z plikami zawierającymi wyłącznie skany) bez konieczności rozpoznawania lub konwersji całego dokumentu.
 • Przeglądanie plików PDF, szukanie w plikach PDF i wyróżnianie fragmentów tekstu.
 • Dodawanie komentarzy i notatek do plików PDF oraz odpowiadanie na komentarze innych osób.
 • Wypełnianie i zapisywanie formularzy w formacie PDF.
 • Przeglądanie i edytowanie metadanych.
 • Znajdowanie i usuwanie poufnych informacji  zarówno z tekstu podstawowego, jak i z komentarzy, zakładek i metadanych dokumentu.
 • Dodawanie automatycznego numerowania w dokumentach. 
 • Podpisywanie dokumentów podpisem cyfrowym.

Porównywanie dokumentów

 • Teraz można porównać dwie wersje tego samego dokumentu, które nie muszą być w tym samym formacie. Można np. porównać dokument tekstowy z obrazem, plik PDF ze skanem itd.

Przetwarzanie wsadowe plików PDF

 • Tworzyć pliki PDF z plików w różnych formatach.
 • Przetwarzanie wsadowe plików PDF: tworzenie plików zgodnych z formatem PDF/A, zmniejszanie rozmiaru dokumentów, poprawa jakości obrazów dokumentów, zabezpieczanie plików PDF hasłami i trwałe usuwanie informacji poufnych.

Składamy szczere podziękowania wszystkim użytkownikom, którzy przekazali swoje uwagi i pomogli nam udoskonalić ten program. Mamy nadzieję, że nowe połączenie ogromnych możliwości rozpoznawania tekstu OCR i funkcjonalności PDF sprawi, że program ABBYY FineReader stanie się jeszcze bardziej użyteczny.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article