Uruchamianie Edytora OCR

Edytor OCR można uruchomić na kilka sposobów:

  • W polu Nowe zadanie kliknij:
    • Nowe zadanie > Otwórz > Otwórz w edytorze OCR
    • lub Nowe zadanie > Narzędzia > Edytor OCR
    • lub Nowe zadanie > Plik > Otwórz w edytorze OCR...
  • W Edytorze PDF kliknij:
  • Otwórz menu startowe Windows i kliknij ABBYY FineReader 14 > Edytor OCR ABBYY FineReader 14 (lub kliknij "Start" > Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 14 > Edytor OCR ABBYY FineReader 14 w Windows 10).

Wskazówka. Możesz ustawić Edytor OCR tak, aby po uruchomieniu otwierał ostatnio używany projekt albo tworzył nowy projekt. W tym celu kliknij Nowe zadanie > Opcje > Ogólne i wybierz Otwórz nowy projekt OCR lub Otwórz ostatnio używany projekt OCR.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article