Wypełnianie formularzy

Za pomocą Edytora PDF można przeglądać, wypełniać, zapisywać i drukować interaktywne formularze.

 1. Jeśli dokument zawiera formularz, program wyświetla następującą wiadomość:

  Zaznaczanie pól można wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wyróżnij pola w tej wiadomości.
  Jeśli w formularzu PDF nie jest zaznaczone żadne pole, to i tak można go wypełnić za pomocą narzędzia Pole tekstowe.
  Zobacz również: Dodawanie tekstu do dokumentu PDF.
 2. Aby wypełnić formularz, wybierz wartości z list rozwijanych lub wpisz tekst za pomocą klawiatury.


Za pomocą programu ABBYY FineReader można także:

 • Załadować dane do formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Wczytaj dane formularza z pliku.... W otwartym oknie dialogowym wybierz plik *.fdf zawierający dane i kliknij Otwórz. Formularz zostanie wypełniony danymi z pliku *.fdf.
 • Zapisać dane formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Zapisz dane formularza do pliku.... W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę swojego pliku *.fdf i kliknij Zapisz. Dane z formularza zostaną zapisane w utworzonym pliku *.fdf.
 • Kasowanie zawartości pól formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Resetuj formularz. Wszystkie pola formularza zostaną wyczyszczone.

Jeśli w ustawieniach programu zostanie wyłączona obsługa języka JavaScript, niektóre elementy formularzy PDF mogą nie działać. Mogą na przykład nie działać testy formatu danych. JavaScript można włączyć, klikając Opcje > Inne > Włącz JavaScript w dokumentach PDF otwartych w edytorze PDF.

Zobacz również: Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article