Ustawienia formatu PPTX

Dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić ustawienia zapisywania obrazu, kliknij  Niestandardowe.... W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

  • Zachowaj nagłówki i stopki
    Zachowuje nagłówki i stopki w dokumencie wyjściowym.
  • Zachowaj podział na wiersze
    Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. W przeciwnym razie cały tekst w dokumencie wynikowym będzie znajdował się w jednym wierszu.
  • Zawiń tekst
    Zmniejsza rozmiar czcionki, jeśli tekst nie mieści się w bloku.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article