Metody instalacji i aktywacji wg typu licencji i wersji produktu

Dostępne metody instalacji w zależności od typu licencji

Samodzielna Stanowiskowa Równoczesna Serwer terminalowy
Instalacja na jednym komputerze (standardowa instalacja programu) + + Nie zalecane +
Instalacja na serwerze terminalowym - - + +
Instalacja na więcej niż jednym komputerze: administracyjny punkt instalacyjny - + + -
Instalacja na więcej niż jednym komputerze: administracyjny punkt instalacyjny z automatyczną aktywacją - + - -

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article