Naprawa programu ABBYY FineReader 14 w trybie interaktywnym

Na stacji roboczej należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz Start>Control Panel (Start>Panel sterowania) i kliknij opcję Programs and Features (Programy i funkcje).
  2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY FineReader 14 i kliknij opcję Change (Zmień).
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Program Maintenance (Konserwacja programu) wybierz opcję Repair (Napraw) i kliknij opcję Next (Dalej).
  4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article