Επιδιόρθωση του ABBYY FineReader 14 σε λειτουργία αλληλεπίδρασης

Στο σταθμό εργασίας, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Κάνετε κλικ στο μενού Start>Control Panel (Έναρξη>Πίνακας ελέγχου) και επιλέξτε Programs and Features (Προγράμματα και δυνατότητες).
  2. Στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε το ABBYY FineReader 14 και κάντε κλικ στην επιλογή Change (Αλλαγή).
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Program Maintenance (Συντήρηση προγράμματος) που ανοίγει, επιλέξτε Repair (Επιδιόρθωση) και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article