Εγκατάσταση του License Server και του License Manager

 1. Τοποθετήστε τον δίσκο εγκατάστασης στη μονάδα DVD και περιμένετε να ξεκινήσει αυτόματα ή εκτελέστε το αρχείο Setup.exe στον δίσκο εγκατάστασης ή σε άλλο μέσο εγκατάστασης.
 2. Επιλέξτε Μαζική εγκατάσταση > Εγκατάσταση και ενεργοποίηση χρήσης του License ManagerΒήμα 1. Εγκατάσταση του License Server και του License Manager και επιλέξτε την έκδοση του σημείου εγκατάστασης.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.
  Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
  • Εγκατάσταση του ABBYY FineReader License Server και του ABBYY FineReader License Manager.
   Το License Server και το License Manager μπορούν να εγκατασταθούν στον ίδιο υπολογιστή. Μπορείτε να καθορίσετε ένα φάκελο στον οποίο θα εγκατασταθεί το License Manager.
  • Εγκατάσταση μόνο του ABBYY FineReader 14 License Manager. Θα χρειαστεί να καθορίσετε ένα φάκελο στον οποίο θα εγκατασταθεί το License Manager και να ορίσετε το όνομα του υπολογιστή ο οποίος φιλοξενεί το License Server.

Σημείωση:

 • Εάν η διαχείριση των αδειών χρήσης του ABBYY FineReader 14 θα εκτελείται από αρκετούς χρήστες, το βοηθητικό πρόγραμμα License Manager θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές τους.
 • Κάθε χρήστης πρέπει να είναι μέλος σε μία από τις δύο τοπικές ομάδες στο διακομιστή:
  1. Διαχειριστές αδειών χρήσης ABBYY
  2. BUILTIN\Διαχειριστές
   Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εξουσιοδότηση χρηστών στο αρχείο
   %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini
   %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini εάν χρησιμοποιείτε σύστημα 64 bit)
   Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον υπολογιστή στον οποίο εγκαταστάθηκε το License Server. Προσθέστε τις ακόλουθες παραμέτρους σε αυτό το αρχείο:
   [Licensing]
   EnableManagerAuthorization = false

Σημαντικό! Για να ισχύσουν οι αλλαγές, πρέπει να επανεκκινήσετε το ABBYY FineReader 14 Licensing Service.

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article