Απαιτήσεις σταθμού διαχείρισης αδειών χρήσης

  1. Υπολογιστής που εκτελεί Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  2. 100 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο.

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article