Διαχείριση αδειών χρήσης

Το ABBYY FineReader 14 License Manager είναι μια ειδική εφαρμογή που παρέχεται με το ABBYY FineReader 14 και προορίζεται για τη διαχείριση των αδειών χρήσης του ABBYY FineReader. Η εφαρμογή εγκαθίσταται στο σταθμό διαχείρισης αδειών χρήσης όταν το ABBYY FineReader 14 είναι αναπτυγμένο σε τοπικό δίκτυο (δείτε την ενότητα Εγκατάσταση του License Server και του License Manager για λεπτομέρειες).

Διαμορφώστε τις άδειες χρήσης με το ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Προσθέστε τις άδειες χρήσης σας στο ABBYY FineReader 14 License Manager.
    Μια άδεια χρήσης του ABBYY FineReader 14 (ή ομάδα αδειών χρήσης) διαθέτει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό που τον αναγνωρίζει. Για να ενεργοποιήσετε μια άδεια χρήσης και να την προσθέσετε στην εφαρμογή ABBYY FineReader 14 License Manager, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σειριακό αριθμό της.
  2. Δημιουργήστε ομάδες αδειών χρήσης και προσθέστε τις απαραίτητες άδειες χρήσης στις ομάδες.
    Μια ομάδα αδειών χρήσης είναι ένα σύνολο ισότιμων αδειών χρήσης ή σειριακών αριθμών. Οι ομάδες αδειών χρήσης επιτρέπουν την ευκολότερη εκτέλεση των εργασιών με άδειες χρήσης. Για παράδειγμα, αντί να δεσμεύσετε κάθε άδεια χρήσης ξεχωριστά, μπορείτε να την προσθέσετε σε μια ομάδα και, στη συνέχεια, να δεσμεύσετε την ομάδα για ορισμένους σταθμούς εργασίας.
  3. Δεσμεύσετε τις ομάδες και τις άδειες χρήσης για τους κατάλληλους σταθμούς εργασίας.
    Προτού εγκαταστήσετε το ABBYY FineReader 14 στους σταθμούς εργασίας, μπορείτε να διανείμετε τις άδειες χρήσης στους σταθμούς εργασίας, δηλαδή, να τις διατηρήσετε για τους κατάλληλους σταθμούς εργασίας μέσω της εφαρμογής ABBYY FineReader 14 License Manager. Όταν μια άδεια χρήσης δεσμεύεται για ένα σταθμό εργασίας, μόνο ο συγκεκριμένος σταθμός εργασίας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την άδεια χρήσης.

Σημαντικό! Δεσμεύστε τις άδειες χρήσης και τις ομάδες προτού να εγκαταστήσετε το ABBYY FineReader 14 στους σταθμούς εργασίας. Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε ένα σταθμό εργασίας μετά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε αυτόν, θα χρειαστεί να καταργήσετε το πρόγραμμα από το σταθμό εργασίας. Για να μετακινήσετε μια άδεια χρήσης ανά θέση από ένα σταθμό εργασίας σε έναν άλλο μετά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader, θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης. Ο αριθμός των επιτρεπτών απενεργοποιήσεων είναι περιορισμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των αδειών χρήσης και σχετικά με την εργασία με το ABBYY FineReader 14 License Manager, δείτε το αρχείο βοήθειας του ABBYY FineReader 14 License Manager.

11/2/2018 4:19:16 PM


Please leave your feedback about this article