Správa Licencí

Správce licencí ABBYY FineReader 14 License Manager je zvláštní aplikací dodávanou spolu s aplikací ABBYY FineReader 14 a určenou pro správu licencí aplikace ABBYY FineReader. Tato aplikace je při zavádění aplikace ABBYY FineReader 14 do místní sítě instalována na Stanici pro správu licencí (podrobnosti nalezete zde: Instalace licenčního serveru a správce licencí).

Konfigurace licencí pomocí správce licencí ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Přidávání licencí do aplikace ABBYY FineReader 14 License Manager.
    Každá licence aplikace ABBYY FineReader 14 (nebo skupina licencí) má jedinečné sériové číslo, které ji identifikuje. Pro aktivaci licence a její přidání do správce licencí ABBYY FineReader 14 License Manager je nutné aktivovat její sériové číslo.
  2. Vytváření skupinových licencí a přidávání nutných licencí do skupin.
    Skupina licencí je souborem licencí nebo sériových čísel stejné úrovně. Tyto skupinové licence usnadňují práci s licencemi. Například namísto rezervování jednotlivých licenci samostatně lze licenci přidat do skupiny a poté tuto skupinu rezervovat pro určité pracovní stanice.
  3. Rezervace skupin a licencí pro pracovní stanice.
    Před instalací aplikace ABBYY FineReader 14 na pracovní stanice je nutné mezi pracovními stanicemi rozdělit licence, to znamená vyhradit je pro příslušné pracovní stanice prostřednictvím aplikace ABBYY FineReader 14 License Manager. Jakmile je licence rezervována pro nějakou pracovní stanici, může ji používat pouze tato pracovní stanice.

Důležité! Rezervaci licencí a skupinových licencí je nutno provést před zahájením instalace aplikace ABBYY FineReader 14 na pracovní stanice. Pro vytvoření nebo zrušení vazby některé pracovní stanice po instalaci aplikace ABBYY FineReader se musí program z pracovní stanice odstranit. Má-li se po instalaci ABBYY FineReader licence vázaná na pracovní stanici přesunout z jedné stanice na druhou, musí se licence deaktivovat. Povolený počet deaktivací je omezen.

Další informace o typech licencí a o práci se správcem licencí ABBYY FineReader 14 License Manager naleznete v souboru nápovědy aplikace ABBYY FineReader 14 License Manager.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article