Spravovanie licencií

ABBYY FineReader 14 License Manager je špeciálne navrhnutá aplikácia, ktorá sa dodáva spolu s programom ABBYY FineReader 14, a slúži na správu licencií programu ABBYY FineReader. Aplikácia sa inštaluje na licenčnú administrátorskú stanicu pri nasadení programu ABBYY FineReader 14 do lokálnej siete LAN (podrobnosti nájdete v časti Inštalácia aplikácií License Server a License Manager).

Nakonfigurujte licencie prostredníctvom aplikácie ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Pridajte svoje licencie do aplikácie ABBYY FineReader 14 License Manager.
    Licencia (alebo skupina licencií) programu ABBYY FineReader 14 je definovaná unikátnym sériovým číslom. Ak chcete aktivovať licenciu a pridať ju do aplikácie ABBYY FineReader 14 License Manager, musíte aktivovať jej sériové číslo.
  2. Vytvorte fondy licencií a pridajte potrebné licencie do týchto fondov.
    Fond licencií je súhrn licencií alebo sériových čísel rovnakej kategórie. Fondy licencií uľahčujú správu licencií. Napríklad namiesto rezervovania každej licencie samostatne ju môžete pridať do fondu a potom tento fond rezervovať pre určité pracovné stanice.
  3. Rezervujte fondy a licencie pre príslušné pracovné stanice.
    Pred inštaláciou programu ABBYY FineReader 14 na pracovných staniciach je nutné distribuovať licencie medzi pracovnými stanicami, tzn. rezervovať ich pre príslušné pracovné stanice prostredníctvom aplikácie ABBYY FineReader 14 License Manager. Po rezervovaní licencie pre určitú pracovnú stanicu ju bude môcť používať len táto pracovná stanica.

Dôležité! Licencie a fondy rezervujte pred spustením inštalácie programu ABBYY FineReader 14 na pracovných staniciach. Aby bolo možné viazať alebo zrušiť viazanie pracovnej stanice s nainštalovaným programom ABBYY FineReader, budete musieť najprv program z tejto pracovnej stanice odstrániť. Ak chcete po inštalácii programu ABBYY FineReader preniesť licenciu typu Na sedadlo z jednej pracovnej stanice na inú, budete musieť túto licenciu najprv deaktivovať. Počet povolených deaktivácií je obmedzený.

Podrobnejšie informácie o typoch licencií a spôsoboch práce s aplikáciou ABBYY FineReader 14 License Manager nájdete v súbore pomocníka aplikácie ABBYY FineReader 14 License Manager.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article