Požiadavky aplikácie License Server

  1. 100 MB voľného miesta na pevnom disku na vytvorenie licenčných súborov a kont.
  2. Server (\\MyLicenseServer), na ktorom je nainštalovaná aplikácia License Server, musí byť spustený v operačnom systéme Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Počet pripojení podporovaných operačným systémom licenčného servera License Server sa musí prinajmenšom rovnať celkovému počtu potenciálnych používateľov programu (platí iba pre súčasné licencie).

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article