Krav til License Server

  1. 100 MB ledig harddiskplads til at oprette licensfiler og konti.
  2. Serveren (\\MyLicenseServer), hvor License Server er installeret, skal køre under Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Antallet af forbindelser, der understøttes af operativsystemet på License Server skal være mindst lig med det samlede antal potentielle brugere af programmet (kun for samtidige licenser).

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article