Wymagania usługi License Server

  1. 100 MB wolnego miejsca na dysku do utworzenia kont i plików licencyjnych.
  2. Serwer (\\MyLicenseServer) z zainstalowaną usługą License Server musi być uruchamiany w systemie Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Liczba połączeń obsługiwanych przez system operacyjny z usługą License Server musi być przynajmniej równa łącznej liczbie potencjalnych użytkowników programu (tylko w przypadku licencji jednoczesnych).

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article