Изисквания към License Server

  1. 100 MB свободно дисково пространство за създаване на лицензионни файлове и акаунти.
  2. Сървърът (\\MyLicenseServer), на който ще се инсталира License Server, трябва да работи под Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Броят на конекциите, поддържани от операционната система на License Server трябва да е поне равен на общия брой на потенциалните потребители на програмата (само за конкурентни лицензи).

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article