Поправяне на ABBYY FineReader 14 в интерактивен режим

На работната станция направете следното:

  1. От Start > Control Panel (Старт > Контролен панел) изберете Programs and Features (Програми и компоненти).
  2. От списъка на инсталираните програми изберете ABBYY FineReader 14 и щракнете върху Change (Промяна).
  3. В отворилия се диалогов прозорец Program Maintenance (Поддръжка на програмата) изберете Repair (Поправка) и щракнете върху Next (Следващ).
  4. Следвайте инструкциите на асистента.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article