Sửa ABBYY FineReader 14 trong chế độ tương tác

Trên máy trạm, thực hiện như sau:

  1. Trong Start>Control Panel, chọn Programs and Features.
  2. Trong danh sách các chương trình đã cài đặt, chọn ABBYY FineReader 14 và nhấp Change.
  3. Trong hộp thoại Program Maintenance mở ra, chọn Repair và nhấp Next.
  4. Làm theo hướng dẫn của trình hướng dẫn.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article