Triển khai gói phân phối nhiều người dùng bằng giấy phép cho mỗi vị trí

Không như một gói phân phối bình thường, gói phân phối nhiều người dùng không đòi hỏi phải cài đặt Máy Chủ Giấy Phép và Trình Quản Lý Giấy Phép.

Triển khai một gói phân phối nhiều người dùng trên một mạng cục bộ gồm có các bước sau đây:

 1. Lập một điểm cài đặt quản trị nhiều người dùng
  Tại bước này, một mã kích hoạt nhiều người dùng được bổ sung vào gói phân phối, cho phép cài đặt ABBYY FineReader lên máy trạm mà không cần nhập số sêri.
  Để biết chi tiết, xem Quản lý giấy phép.
 2. Cài đặt ABBYY FineReader trên máy trạm sử dụng một trong các phương thức sau:
  • thủ công trong chế độ tương tác
  • qua dòng lệnh
  • Active Directory
  • Máy chủ quản lý hệ thống (SMS) của Microsoft,

Để biết hướng dẫn chi tiết, xem Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article